Entries by Timo Weber

Moien! Hallo! Bonjour! Hi! Olá!

Lëtzebuergesch: Moien! Op dëser Homepage kriss du Informatiounen iwwert chrëschtlecht Material op Lëtzebuergesch an iwwert Konferenze mam Theema  „Evangelisatioun zu Lëtzebuerg“. Du fënns och Linken zu interessanten Internetsäiten. D’Neit Testament op Lëtzebuergesch gëtt et eréischt säit 2017 an elo entsteet ëmmer méi chrëschtlecht Material. Dat Aalt Testament ass och schonn an der Iwwersetzung. Et ass also […]